Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

BEZBEDNOST HRANE

Zahtevi za bezbednost hrane su u porastu. Potrošači i vlast sve više traže da namirnice koje jedemo poseduju visok nivo kvaliteta i sigurnosti. Ako dođe do problema, izvor greške mora biti brzo otkriven, a problem otklonjen. U principu, primena se vrši prvenstveno u maloprodaji, ali se odgovornost sada proteže na čitav lanac hrane, uključujući proizvođače hrane, primarne proizvođače i distributere.
FSSC 22000:2018 v5.1
FSSC 22000:2018 v5.1

Nakon završene obuke polaznici dobijaju BV sertifikat.PROČITAJ VIŠE

HACCP sistem administrator
HACCP sistem administrator

Cilj dvodnevnog kursa je da pruži informacije o ciljevima HACCP-a i prednostima koje donosi njegova implementacija, koracima za implementaciju i održavanje sistema, prezentaciji strukture, zahtevima i primenljivosti HACCP-a.PROČITAJ VIŠE

ISO 22000:2018  – Zahtevi standarda
ISO 22000:2018 – Zahtevi standarda

Ovaj jednodevni kurs namenjen je sticanju znanja i veština koje su potrebne za interne proveravače u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000 : 2018 , a za proveru novih zahteva organizacionog konteksta.PROČITAJ VIŠE

SQMS – Obuka za interne proveravače
SQMS – Obuka za interne proveravače

Dvodnevna obuka o internim proverama na bazi SQMS standarda. Prvi dan obuhvata upoznavanje sa zahtevima SQMS, a drugi dan namenjen je osposobljavanju polaznika za sprovođenje internih provera u svojim ili organizacijama svojih isporučilaca.PROČITAJ VIŠE

SQMS – Zahtevi standarda
SQMS – Zahtevi standarda

Jednodnevna obuka s ciljem razumevanja zahteva standarda SQMS i sticanja neophodnih znanja u cilju uspostavljanja sistema rada prema zahtevima ovog standarda.PROČITAJ VIŠE

GLOBAL GAP – Zahtevi standarda
GLOBAL GAP – Zahtevi standarda

Cilj ovog jednodevnog kursa je shvatanje značaja ovog standarda za proizvođače, kompanije i potrošače, kao I sticanje teorijskih i praktičnih znanja o Global GAP standardu na primarnu voćarsku i povrtarsku, poslovnu industriju, ali i na poslovanje supermarket.PROČITAJ VIŠE

IFS, vers. 6.1. – Obuka za internog proveravača
IFS, vers. 6.1. – Obuka za internog proveravača

Dvodnevni kurs koji predstavlja zajedničke zahteve za kvalitet i bezbednost hrane, gde je fokus na održavanju i kontinuiranom poboljšanju ovog sistema.PROČITAJ VIŠE

IFS, ver. 6.1. Zahtevi standarda
IFS, ver. 6.1. Zahtevi standarda

Ovaj jednodevni kurs predstavlja zajedničke zahteve za kvalitet i bezbednost hrane, gde je fokus na održavanju i kontinuiranom poboljšanju ovog sistema.PROČITAJ VIŠE

BRC – Obuka za internog proveravača
BRC – Obuka za internog proveravača

Dvodnevni kurs namenjen za sticanje znanja i veština potrebnih internim proveravačima u skladu sa zahtevima BRC-a s naglaskom na zajedničke zahteve u pogledu kvaliteta i bezbednosti hrane, gde je fokus na održavanju i kontinuiranom poboljšanju ovog sistema.PROČITAJ VIŠE

BRC – Zahtevi standarda
BRC – Zahtevi standarda

Cilj jednodevnog kursa je da obezbedi informacije o zahtevima, strukturi i obimu ovog standard, kao I da upozna učesnike sa BRC Food standardom.PROČITAJ VIŠE

FSSC 22000, verz. 4.1. – Obuka za internog proveravača
FSSC 22000, verz. 4.1. – Obuka za internog proveravača

Dvodnevni kurs za sticanje znanja i veština potrebnih internim proveravačima u skladu sa zahtevima FSSC 22000, sa naglaskom na zajedničkim zahtevima u pogledu kvaliteta i sigurnosti hrane, gde se prioritet fokusira na održavanje i kontinuirano poboljšanje ovog sistema.PROČITAJ VIŠE

FSSC 22000 verzija 4.1. – Zahtevi standarda
FSSC 22000 verzija 4.1. – Zahtevi standarda

Ovaj jednodnevni kurs namenjen je osobama koje rade u prehrambenom sektoru, a za sticanje znanja i veština za usaglašavanje sa zahtevima kvaliteta, bezbednosti hrane i drugih propisa, sektorskim ili zahtevima kupaca, principima standarda.PROČITAJ VIŠE

INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA (ISO 9001:2015 i ISO 22000:2018)
INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA (ISO 9001:2015 i ISO 22000:2018)

Cilj ovog dvodnevnog kursa je priprema za proveru primene zahteva ISO 9001: 2015 i 22000: 2018 sprovođenjem internih provera, fokusirajući se na proveru načina na koji su standardi integrisani, na osnovu pristupa zasnovanog na riziku i potkrepljujući HACCP principe i SL-High-Annex structure.PROČITAJ VIŠE

ISO 22000:2018 – Obuka za interne proveravače
ISO 22000:2018 – Obuka za interne proveravače

Cilj ovog dvodnevnog kursa je sticanje znanja i veština koje su potrebne za interne proveravače u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000: 2018.PROČITAJ VIŠE

ISO 22000 Lead Auditor – Tranzicioni kurs
ISO 22000 Lead Auditor – Tranzicioni kurs

Cilj jednodevnog kursa je predstavljanje vesti, obezbeđenje razumevanja promena koje donosi verzija ISO 22000:2018, s obzirom na usvajanje Zajedničkog Aneksa HCL-a, ali i specifičnih aspekata bezbednosti hrane.PROČITAJ VIŠE