Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društvena odgovornost – Integracija u ostale management sisteme
Društvena odgovornost – Integracija u ostale management sisteme

Cilj ovog jednodevnog kursa jeste da prikaže na koji način je moguće integrisati osnovne principe društvene odgovornosti u postojeće menadžment sisteme unutar organizacije, odnosno na koji način ih povezati i uljučiti tako da u sinergiji donose bolje rezultate.PROČITAJ VIŠE

Kreiranje klime za promene
Kreiranje klime za promene

Cilj ovog jednodnevnog programa je sticanje veština i znanja o tome kako pristupiti promenama, razumevanje tehnika koje koriste uspešni menadžeri za proces transformacije, prepoznavanje fundamentalnih ključnih faktora uspeha I mnoge druge.PROČITAJ VIŠE

Uvod u Business Social Compliance Initiative (BSCI) shemu
Uvod u Business Social Compliance Initiative (BSCI) shemu

Primarni cilj ovog jednodnevnog kursa je upoznavanje polaznika sa zahtevima standarda, kako bi na pravi način razumeli zahteve i videli koje metode se koriste za primenu i uključenje u upravljački sistem.PROČITAJ VIŠE

SA 8000:2014 Obuka za internog proveravača  (Sertifikacija društvene odgovornosti)
SA 8000:2014 Obuka za internog proveravača (Sertifikacija društvene odgovornosti)

Ovaj jednodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine o integraciji sa drugim standardima sistema menadžmenta, počevši od pristupa zasnovanog na riziku i poštujući Aneks SL-Visokog nivoa (uzimajući u obzir svrhu sistema, kontekst, liderstvo, planiranje, realizaciju, vrednovanje i poboljšanje performansi).PROČITAJ VIŠE

Standard ISO 26000 i modeli društvene odgovornosti organizacija
Standard ISO 26000 i modeli društvene odgovornosti organizacija

Cilj ove jednodnevne obuke jeste razumevanje koncepata i alata organizacije za upravljanje društvenom odgovornošću organizacije.PROČITAJ VIŠE