Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

FSSC 22000:2018 v5.1

Koja je svrha kursa?

FSSC 22000 obuhvata sertifikacionu shemu sistema upravljanja bezbednošću hrane koji se temelji na postojećim standardima sertifikacije uključujući ISO 22000, ISO 22002, specifikacijama prehrambenog sektora i ISO 22003. HACCP je takođe, u celosti uključen u FSSC 22000. FSSC 22000 je sistem upravljanja bezbednošću hrane koji je odobren od GSFI organizacije (Global Food Safety Initiative) i prihvaćen od strane od kupaca. Utemeljen na ISO standardu, FSSC 22000 ima misiju globalno postati vodeća, nezavisna, neprofitna GSFI odobrena shema za celi lanac snabdevanja prehrambenih proizvoda.

Kome je namenjen?

  • Odgovornim licima za implementaciju i održavanje FSSC 22000 sistema
  • Odgovornim licima za planiranje, i sprovođenje programa provere
  • Odgovornim licima za razvoj, implementaciju i održavanje planova bezbednosti (preduslovnih programa, operativnih preduslovnih programa i HACCP plana)
  • Odgovornim licima za provođenje audita prema FSSC 22000
  • Voditeljima sistema bezbednosti hrane, članovi HACCP tima, interni auditori, odgovorne osobe za audite dobavljača, auditori sertifikacionih kuća, stručnjaci obezbeđenja kvaliteta, rukovodioci i učesnici ISO projekata i svako ko želi razumeti zahteve bezbednosti hrane propisane u FSSC 22000.

Trajanje obuke:

2 dana

Način rada:

Teorijski i praktični rad sa vežbama.

Sertifikat:

Nakon završene obuke polaznici dobijaju BV sertifikat.