Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

PERFORMANSE

Razumemo i prilagođavamo se Vašim potrebama.

Bureau Veritas preuzima napor da osigura vašu kompetentnost.

Programi obuke Bureau Veritas su efikasno sredstvo za poboljšanje veština zaposlenih. Sa prosekom od oko 800 učesnika godišnje, Bureau Veritas Srbija doprinosi povećanju kvaliteta ljudskih resursa u svim sektorima aktivnosti, u kompanijama sa nacionalnim i međunarodnim uticajem.

Pokrivajući kvalitet, zdravlje, bezbednost, društvenu odgovornost i životnu sredinu, portfolio obuka uključuje rešenja koja polaznicima pružaju znanje i veštine koje su im potrebne za napredak. Prvo postavljamo profesionalni razvoj, tražeći individualni i organizacioni uspeh.

Uz neuporedivu ekspertizu i iskustvo koje nudi efikasna rešenja za obuku, naši moduli pokrivaju širok spektar pitanja vezanih za usklađenost koja utiču na organizacije, bilo javne ili privatne.

Vratite veću operativnu sigurnost

Potvrđena rešenja svaki put

Od malih,srednjih i porodičnih preduzeća do multinacionalnih organizacija, svake godine nudimo obuke zasnovane na rezultatima širokog spektra organizacija.

Pokrivajući javne kurseve i personalizovane programe, pružamo specijalizovanu ekspertizu i globalnu pokrivenost kako bismo svaki put pružili fleksibilno i profesionalne obuke.

Izaberite ličnu obuku, eLearning ili kombinaciju koja će podržati Vaše poslovanje.

Raznovrsnost isporuke

Naša ponuda kurseva obuhvata više od 40 kurseva, koji se održavaju u otvorenom sistemu, prema kvartalnom planiranju, u Beogradu i drugim gradovima u zemlji, ali i prilagođeni potrebama klijenta, stvarajući prednosti vezane za brzinu isporuke i specifičnost kompanije.

 

Segmenti obuke (QHSE, sigurnost logističkih lanaca, kontinuitet poslovanja, rizik i održivost, hrana, industrija, građevina i infrastruktura, poljoprivreda i roba široke potrošnje) pokrivaju 10 tržišta na kojima Bureau Veritas posluje:

  • Autoindustrija & Transport

  • Građevina & Infrastruktura

  • Hemijska i petrohemijska industrija

  • Nafta i gas

  • Energija i komunalne usluge

  • Poljoprivreda & Roba

  • Finansijske usluge i javni sektor

  • Sigurnost prehrambene industrije i lanca ishrane

  • Proizvodi i trgovina na malo

  • Pomorstvo

Specijalizovana obuka: Potpuno prilagođeni kursevi koji integrišu specifične ciljeve učenja i kompetencije za  ostvarivanje maksimalnih rezultata. Mi radimo zajedno sa našim klijentima kako bismo kreirali personalizovani sadržaj koji može uključivati politike, procedure i koncepte specifične za kompaniju. Kursevi mogu biti obeleženi čak i u vašem korporativnom identitetu (podložni pravilima brendiranja) i dostavljeni u vašu kancelariju ili u Bureau Veritas centar.

Otvoreni kursevi: Obuka zaposlenih u svim organizacijama, nudeći pogodnu i isplativu opciju za pojedince ili grupe svih veličina koje se održavaju u Bureau Veritas centrima ili na drugim lokacijama u zemlji.

Kombinovano učenje

Metode prezentacije: 30% teorija, predavanja, diskusija i razmena ideja i 70% praktični trening – radne sveske, simulacije, igrice i druge vežbe.

Dostupni materijali: prijavnice, radni materijal