Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

SISTEMI MENADŽMENTA (QHSE)

ISO 37001:2016-OSNOVE I PODIZANJE SVESTI
ISO 37001:2016-OSNOVE I PODIZANJE SVESTI

Nakon završene obuke, polaznik dobija sertifikat  o učešću na kursu.PROČITAJ VIŠE

ISO 37001:2016-INTERNI AUDITOR
ISO 37001:2016-INTERNI AUDITOR

Nakon završene obuke, polaznik dobija sertifikat  o učešću na kursu.PROČITAJ VIŠE

ISO 45001:2018 – Obuka za internog proveravača
ISO 45001:2018 – Obuka za internog proveravača

Ovaj dvodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine vezane za principe, tehnike i metode koje se koriste za obavljanje interne provere u skladu sa standardom ISO 45001PROČITAJ VIŠE

ISO 45001:2018 (Sistem zaštite zdravlja i bezbednosti na radu) – Zahtevi standarda
ISO 45001:2018 (Sistem zaštite zdravlja i bezbednosti na radu) – Zahtevi standarda

Ovaj jednodnevni trening ima za cilj da pruži veštine i znanja o strukturi ISO 45001: 2018, kao I o osnovama ISO 45001: 2018.PROČITAJ VIŠE

Glas kupca – „Voice of the customer“
Glas kupca – „Voice of the customer“

Cilj ovog jednodnevnog kursa je osposobljavanje zaposlenih za klasifikaciju kupaca, primenu kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja zadovoljstva kupaca i primenu metode VOC.PROČITAJ VIŠE

ISO 14001:2015 Obuka za interne proveravače
ISO 14001:2015 Obuka za interne proveravače

Ovaj dvodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine o principima sistema upravljanja kvalitetom, kao I da izvrši pripremu proveravača za obavljanje internih provera.PROČITAJ VIŠE

UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM CIKLUSOM PROIZVODA I USLUGA
UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM CIKLUSOM PROIZVODA I USLUGA

Cilj ovog jednodnevnog kursa je da polaznici steknu znanja i veštine u vezi sa teorijskim elementima menadžmenta životnom sredinom, ali i detalje identifikovanja i analize ključnih tačaka u životnom ciklusu proizvoda i procesa.PROČITAJ VIŠE

ISO 14001:2015 – Zahtevi standarda
ISO 14001:2015 – Zahtevi standarda

Cilj jednodnevnog kursa je sticanje znanja i veština o tome kako koordinirati i organizovati sistem menadžmenta životne sredine u skladu sa zahtevima, kao I predstavljanje kako da se prilagodi sistem menadžmenta kompanije u skladu sa zahtevima ISO 14001: 2015.PROČITAJ VIŠE

Priprema i upravljanje dokumenata sistema menadžmenta – QMS dokumentacija
Priprema i upravljanje dokumenata sistema menadžmenta – QMS dokumentacija

Cilj ove jednodnevne obuke je obuka polaznika za pripremu dokumenata menadžment sistema, kao i za upravljanje dokumentacijom u menadžment sistemima.PROČITAJ VIŠE

ISO 9001:2015 Obuka za interne proveravače
ISO 9001:2015 Obuka za interne proveravače

Ovaj dvodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine o principima sistema upravljanja kvalitetom, kao I da izvrši pripremu proveravača za obavljanje internih provera.PROČITAJ VIŠE

ISO 9001:2015 Zahtevi standarda
ISO 9001:2015 Zahtevi standarda

Jednodnevni kurs koji omogućava učesnicima da steknu veštine i znanja o strukturi ISO 9001: 2015, komparativnoj analizi zahteva novog standarda i uticaju promena na postojeći sistem menadžmenta kvaliteta, kao I uključivanje u liderstvo i upravljanje outsoruce-ovanim proizvodima i uslugama.PROČITAJ VIŠE