Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA

Integrisani sistemi menadžmenta – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2015
Integrisani sistemi menadžmenta – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2015

Ovaj dvodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine o zahtevima ISO 14001:2015 i ISO 45001: 2018, zasnovanih na PDCA ciklusu – alatu za kontinuirano poboljšanje, koji omogućava kompaniji da usvoji konstantan preventivni pristup kako bi osigurala odgovarajuće performanse u aktivnostima kao i u Aneksu SL – Struktura visokog nivoa.PROČITAJ VIŠE

Integrisani sistemi menadžmenta – ISO 9001:2015 – ISO 45001:2015
Integrisani sistemi menadžmenta – ISO 9001:2015 – ISO 45001:2015

Ovaj dvodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine o zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018, zasnovanih na PDCA ciklusu – alatu za kontinuirano poboljšanje, koji omogućava kompaniji da usvoji konstantan preventivni pristup kako bi osigurala odgovarajuće performanse u aktivnostima kao i u Aneksu SL – Struktura visokog nivoa.PROČITAJ VIŠE

Integrisani sistemi menadžmenta – ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015
Integrisani sistemi menadžmenta – ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015

Ovaj dvodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine neophodne za razumevanje primene i integracije QMS & EMS, značaj internog proveravanja menadžment sistema, upoznavanje sa zahtevima ISO 19011 i PAS 99 I mnoge druge.PROČITAJ VIŠE

Integrisani sistemi menadžmenta – ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018
Integrisani sistemi menadžmenta – ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

Ovaj trodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine o zahtevima ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 i ISO 45001: 2018, zasnovanih na PDCA ciklusu – alatu za kontinuirano poboljšanje, koji omogućava kompaniji da usvoji konstantan preventivni pristup kako bi osigurala odgovarajuće performanse u aktivnostima kao i u Aneksu SL – Struktura visokog nivoa.PROČITAJ VIŠE

INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA – ISO 9001:2015 – ISO 22000:2018 – Obuka za internog proveravača
INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA – ISO 9001:2015 – ISO 22000:2018 – Obuka za internog proveravača

Cilj dvodnevnog kursa je priprema za proveru primene standarda ISO 9001:2015 i 22000:2018 sprovođenjem internih provera, fokusirajući se na proveru načina na koji su standardi integrisani, počevši od pristupa zasnovanog na riziku i potvrđujući HACCP principe i Aneks SL – Struktura na visokom nivou.PROČITAJ VIŠE