Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

O NAMA

Profil

Od osnivanja 1828. godine, Bureau Veritas je izgradio priznatu reputaciju sa stručnošću i tehničkom ekspertizom kako bi poboljšao  produktivnost i performanse vaše organizacije pomažući vam da smanjite rizike raznih poslovnih komponenti i izgradite odgovoran i siguran posao.

Mreža regionalnih i lokalnih kancelarija upravlja odnosima sa klijentima i nudi širok spektar usluga, uključujući inspekciju, testiranje, reviziju, sertifikaciju, klasifikaciju i tehničku podršku, obuku i outsourcing.

Tamo gde je to prikladno, Bureau Veritas može da pruži i savetodavne usluge. Velike i male, privatne ili javne organizacije mogu se osloniti na Bureau Veritas da im pomogne u zaštiti brendova, imovine i poslovanja.

Bureau Veritas ima multidisciplinarne veštine od preko 66.000 zaposlenih u 1400 kancelarija i laboratorija u 140 zemalja, koje se ističu po svojim prednostima:

  • Snažan brend i reputacija – izgrađeno preko 180 godina aktivnosti;

  • Efikasna nacionalna i međunarodna mreža;

  • Priznata tehnička ekspertiza;

  • Iskusni treneri koji mogu da reprodukuju u praksi praksu na terenu;

  • Širok portfolio usluga, od standardnih inspekcija do prilagođenih globalnih rešenja za kompleksne ponude obuka koje pokrivaju više industrijskih standarda i sektora;

  • Prvoklasna tehnologija, kursevi Bureau Veritas dizajnirani su od strane ekspertskih grupa na međunarodnom nivou;

  • Snažan tim za obuku koji poseduje veštine da identifikuje i prilagodi uslugu vašim potrebama

NAŠA ORIJENTACIJA