Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

UPRAVLJANJE RIZICIMA

ISO 31000:2018 Zahtevi standarda
ISO 31000:2018 Zahtevi standarda

Ovaj jednodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine o integraciji sa drugim standardima sistema menadžmenta, počevši od pristupa zasnovanog na riziku i poštujući Aneks SL-Visokog nivoa.PROČITAJ VIŠE

Menadžment rizikom u IT sektoru
Menadžment rizikom u IT sektoru

Ovaj jednodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine neophodne za razumevanje osnovnih principa u upravljanju rizicima u IT sektoru, sa srodnim promenama, kao I upoznavanje sa arhitekturom upravljanja rizicima ISO 31000:2018 terminologijom.PROČITAJ VIŠE

Risk based thinking
Risk based thinking

Ovaj jednodnevni trening ima za cilj da pruži znanje i veštine o upoznavanju sa konceptom „risk based thinking“ – razmišljanja zasnovanog na riziku, jednoj od značajnih novina u zahtevima ISO 9001:2015.PROČITAJ VIŠE