Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

EN/ISO 15189: 2008 – Medicinske laboratorije – posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost
EN/ISO 15189: 2008 – Medicinske laboratorije – posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost

Jednodnevna obuka koja ima za cilj upoznavanje sa zahtevima standarda ISO 15189 – Predmet i područje primene, Normativne reference, Termini i definicije, Zahtevi koji se odnose na menadžment, Tehnički zahtevi, Prilozi.PROČITAJ VIŠE

ISO/IEC 17065:2013 – Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge
ISO/IEC 17065:2013 – Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge

Jednodnevna obuka koja ima za cilj upoznavanje sa zahtevima standarda ISO 17065: Opšti zahtevi, zahtevi za strukturu, zahtevi za resurse, zahtevi koji se odnose na proces, zahtevi za menadžment.PROČITAJ VIŠE

ISO/IEC 17020 – Obuka za internog proveravača
ISO/IEC 17020 – Obuka za internog proveravača

Jednodnevna obuka koja za cilj ima sticanje veština i znanja o strukturi i zahtevima standarda ISO 17020, tehnikama i metodologiji provere prema ISO 19011, kao i identifikaciju neusaglašenosti.PROČITAJ VIŠE

ISO/IEC 17020 – Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje
ISO/IEC 17020 – Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Jednodnevna obuka koja ima za cilj upoznavanje sa zahtevima standarda: predmet i područje primene, normativne reference, termini i definicije, opšti zahtevi, zahtevi za strukturu, zahtevi za resurse, osoblje, postrojenja i oprema, podugovaranje, zahtevi za proces, zahtevi za menadžment sistem kontrolnih tela.PROČITAJ VIŠE

ISO/IEC 17024 – Obuka za internog proveravača
ISO/IEC 17024 – Obuka za internog proveravača

Jednodnevna obuka koja ima za cilj sticanje znanja i veština o zahtevima standarda ISO/IEC 17024, kao I o principima i postupcima provere sa stanovišta standarda ISO/IEC 17024.PROČITAJ VIŠE

ISO/IEC 17021  – Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta
ISO/IEC 17021 – Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta

Jednodnevna obuka koja ima za cilj sticanje znanja I veština neophodnih za poznavanje, razumevanje i usvajanje relevantnih zahteva sistema menadžmenta kvalitetom u testnim i / ili kalibracionim laboratorijama.PROČITAJ VIŠE

ISO/IEC 17021 – Obuka za internog proveravača
ISO/IEC 17021 – Obuka za internog proveravača

Jednodnevna obuka neophodna za sticanje znanja i veština o osnovnoj strukturi standarda ISO /IEC 17021, kao I upoznavanje sa zahtevima standarda ISO/IEC 17021.PROČITAJ VIŠE

ISO/IEC 17024 – Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja vrše sertifikaciju osoba
ISO/IEC 17024 – Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja vrše sertifikaciju osoba

Jednodnevna obuka namenjena za upoznavanje polaznika sa zahtevima standarda: predmet i područje primene, normativne reference, termini i definicije, opšti zahtevi za sertifikaciona tela, zahtevi za strukturu sertifikacionih tela, zahtevi za resurse sertifikacionih tela, zapisi i zahtevi u vezi sa informacijama, šeme sertifikacije, zahtevi za proces sertifikacije i zahtev za sistem menadžmenta.PROČITAJ VIŠE

ISO/IEC 17025 – Obuka za internog proveravača
ISO/IEC 17025 – Obuka za internog proveravača

ISO / IEC 17025 je koristan za organizacije koje rade testove, uzorkovanje ili kalibraciju i žele pouzdane rezultate. To uključuje sve vrste laboratorija, bilo javnih, privatnih ili bilo koje druge organizacije.PROČITAJ VIŠE

ISO/IEC 17025 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje
ISO/IEC 17025 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

ISO / IEC 17025 je koristan za organizacije koje izvode testove, uzorkovanje ili kalibraciju i žele pouzdane rezultate. To uključuje sve vrste laboratorija, bilo javnih, privatnih ili bilo koje druge organizacije.PROČITAJ VIŠE