Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

IRCA kursevi

IRCA – ISO 9001:2015 – Kurs za auditore/vodeće auditore
IRCA – ISO 9001:2015 – Kurs za auditore/vodeće auditore

Kome je namenjen? Onima koji planiraju i izvode provere treće strane sistema menadžmenta kvaliteta i koji žele međunarodno priznanje…PROČITAJ VIŠE

IRCA – ISO 14001:2015 – Kurs za auditore/vodeće auditore
IRCA – ISO 14001:2015 – Kurs za auditore/vodeće auditore

Kome je namenjen? Onima koji planiraju i obavljaju eksterne provere sistema menadžmenta zaštite životne sredine I koji žele međunarodno priznanje…PROČITAJ VIŠE

IRCA – ISO 45001:2018 – Kurs za auditore/vodeće auditore
IRCA – ISO 45001:2018 – Kurs za auditore/vodeće auditore

Oni koji planiraju i obavljaju provere treće strane sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu;PROČITAJ VIŠE

PT 251-OHSMS ISO 45001:2018 Modular Auditor Migration Training Course
PT 251-OHSMS ISO 45001:2018 Modular Auditor Migration Training Course

Ovaj trening za tranziciju je namenjen onima koji imaju sledeće titule: Privremeni auditor, Auditor, Vodeći auditor (Lead Auditor)PROČITAJ VIŠE

CQI-IRCA Certified-PT233: QMS ISO 9001:2015 (Combined) Auditor Transition Training Course
CQI-IRCA Certified-PT233: QMS ISO 9001:2015 (Combined) Auditor Transition Training Course

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su prethodno uspešno završili CQI-IRCA kurs za vodeće auditore prema standardu ISO 9001:2008 i koji žele da nadograde svoja auditorska znanja i veštine u skladu s novom revizijom standarda.PROČITAJ VIŠE

IRCA certified ISO 14001-2015 Auditor Transition Training Course (Course Cert No 17860)
IRCA certified ISO 14001-2015 Auditor Transition Training Course (Course Cert No 17860)

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su prethodno uspešno završili IRCA kurs za vodeće auditore prema standardu  ISO 14001:2004 i koji žele da nadograde svoja auditorska znanja i veštine u skladu s novom revizijom standarda.PROČITAJ VIŠE

IRCA – FSMS Kurs za auditore/vodeće auditore
IRCA – FSMS Kurs za auditore/vodeće auditore

Onima koji planiraju i obavljaju eksterne provere sistema menadžmenta bezbednošću hranom I koji žele međunarodno priznanje;PROČITAJ VIŠE

IRCA ISMS Kurs za vodećeg auditora
IRCA ISMS Kurs za vodećeg auditora

Onima koji planiraju i obavljaju eksterne provere sistema menadžmenta bezbednošću hranom I koji žele međunarodno priznanje;PROČITAJ VIŠE