Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

ISO 37001:2016-INTERNI AUDITOR

Cilj kursa:

Cilj ovog  kursa je da polaznici:

 • razumeju zahteve ISO 37001:2016,
 • znaju da objasne principe interne provere, posebno interne provere ISO 37001:2016,
 • iniciraju, pripreme i sprovedu aktivnosti interne provere,
 • pripreme izveštaj o sprovedenim aktivnostima provere,
 • sprovode follow-up aktivnosti
 • doprinesu organizaciji da ispune zahteve standarda ( klauzula 9.2)

Kome je kurs namenjen:

Kurs je namenjen svima koji su odgovorni za sistem menadžmenta protiv mita, uključujući:

 • osoblje koje je zaduženo ili će biti zaduženo za sprovođenje interne provere svoje organizacije,
 • osobe koje su odgovorne za sprovođenje interne provere sistema menadžmenta protiv mita u organizaciji,
 • svima koji žele da unaprede svoju karijeru.

Benefiti:

 • Kurs će učesnicima pomoći da :
  • razviju veštine neophodne za sprovođenje interne provere ISO 37001:2016,
  • unaprede znanje o sistemu menadžmenta protiv mita.

Način rada:

 • Predavanja
 • Praktične vežbe
 • Interaktivna diskusija

Trajanje:

Dva dana

Sertifikat:

Nakon završene obuke, polaznik dobija sertifikat  o učešću na kursu.