Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

ISO 37001:2016-OSNOVE I PODIZANJE SVESTI

Cilj kursa:

Cilj ovog  kursa je da polaznici:

 • upoznavanje sa rizikom od pojave mita i opis uticaja tog rizika na organizaciju,
 • identifikovanje različitih pojavnih oblika podmićivanja,
 • razumevanje koristi koje organizacija ima od  uvođenja i primene sistema menadžmenta protiv mita,
 • upoznavanje sa strukturom i zahtevima standarda,
 • upoznavanje sa neophodnom dokumentacijom u koracima u sertifikaciji.

Kome je kurs namenjen:

Kurs je namenjen svima koji su odgovorni za sistem menadžmenta protiv mita, uključujući:

 • organizacijama koje žele povećati nivo svesti o sistemu menadžmenta protiv mita,
 • svim nivoima menadžmenta koji su uključeni u sistem,
 • zaposlenima, a posebno osoblju koje je na kritičnim pozicijama i izloženo je mogućim situacijama nuđenja/primanja mita,

Benefiti kursa:

 • Kurs će  pomoći polaznicima  da :
  • razumeju rizike u vezi sa mitom i štetom koja bi bila naneta njima i organizaciji kao rezultat mita;
  • prepoznaju kako sistem menadžmenta protiv mita može biti od pomoći u eliminisanju rizika od mita,
  • nauče zahteve i neophodnu dokumentaciju za ISO 37001:2016

Način rada:

 • Predavanja
 • Praktične vežbe
 • Interaktivna diskusija

Trajanje:

Jedan dan

Sertifikat:

Nakon završene obuke, polaznik dobija sertifikat  o učešću na kursu.