Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

POBOLJŠANJE PROCESA

5S – Organizujte svoju radnu sredinu
5S – Organizujte svoju radnu sredinu

Jednodnevna obuka za upoznavanje polaznika sa Lean alatom 5S, kao i osposobljavanje polaznika obuke za pravilnu implementaciju i održavanje 5S i vizuelnog menadžmenta.PROČITAJ VIŠE

Mapiranje procesa
Mapiranje procesa

Jednodnevna obuka za upoznavanje i osposobljavanje polaznika za identifikaciju potrebe za mapiranjem procesa, definisanje ciljeva mapiranja, korisnika mapa procesa i izbor odgovarajuće tehnike za mapiranje procesa.PROČITAJ VIŠE

KAIZEN – Kontinuirano unapređenje procesa
KAIZEN – Kontinuirano unapređenje procesa

Jednodnevna obuka koja ima za cilj da upozna polaznike sa KAIZEN prisupom i unapređivanje znanja o kontinualnom unapređivanju procesa kroz prezentaciju stanja i različitih modela kroz interaktivnu diskusiju i radionice.PROČITAJ VIŠE

Lean pristup unapređenju efikasnosti i dodavanju vrednosti
Lean pristup unapređenju efikasnosti i dodavanju vrednosti

Dvodnevna obuka koja ima za cilj da upozna polaznike sa Lean metodologijom i osposobi ih za korišćenje Lean alata i metoda kojima se postiže unapređenje procesa.PROČITAJ VIŠE