Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

PT 251-OHSMS ISO 45001:2018 Modular Auditor Migration Training Course

Kome je namenjen?

Ovaj trening za tranziciju je namenjen onima koji imaju sledeće titule:

– Privremeni auditor

– Auditor

– Vodeći auditor (Lead Auditor)

Ciljevi

Ovaj tranzicioni kurs (Modul 2) ima za cilj da polaznicima pruži znanje o značajnim izmenama između OHSAS 18001: 2007 i ISO 45001: 2018 i sticanje veština za proveru novih zahteva.

  • Uvod u ISO 45001:2018
  • Značajne razlike između OHSAS 18001:2007 i ISO 45001:2018
  • Termini i definicije ISO 45001:2018
  • Provera preko treće strane – novi i izmenjeni zahtevi

Benefiti

  • Razumevanje zahteva ISO 45001:2018
  • Razumeti nove i izmenjene termine / definicije
  • Razumeti izmene nastale kao rezultat migracije na ISO 45001: 2018

Trajanje

1 zi

Cena

200 €

Uslovi za učešće

Oni koji su već pohađali jednodnevni modul obuke o Aneksu SL (CQI-IRCA PT 211) ili bilo koji od dvodnevnih kombinovanih treninga za tranziciju – ISO 9001: 2015 (CQI-IRCA Certified (PT 233) ili ISO 14001: 2015 (CQI-IRCA Certified PT 215) mogu pohađati ovu obuku. Svi ostali moraju da imaju odslušanu obuku Aneks SL modula (CQI-IRCA PT 211), nakon čega mogu odslušati i ovu obuku.