Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

IRCA – ISO 14001:2015 – Kurs za auditore/vodeće auditore

Kome je namenjen?

 • Onima koji planiraju i obavljaju eksterne provere sistema menadžmenta zaštite životne sredine I koji žele međunarodno priznanje,
 • onima koji primenjuju sistem menadžmenta životne sredine u organizaciji,
 • predstavniku menadžmenta,
 • ljudima koji sprovode interne, procesne ili provere proizvoda

Ciljevi

Cilj kursa je sticanje znanja i veština u vezi sledećeg:

 • planiranje, obavljanje provera treće strane i izveštavanje o njihovim rezultatima, kao i predstavljanje metoda i tehnika provere;
 • uloge i odgovornosti tima za provere;
 • analiza zahteva ISO 14001: 2015 i prikaz kako interpretirati usaglašenosti/neusaglašenosti
 • na koji način sastaviti dokumentaciju – plan provere, upitnik, izveštaj o neusaglašenosti, izveštaj o proverii itd.
 • Procena pretpostavki za kontinuirano poboljšanje unutar organizacija procenjujući: uključenost rukovodstva, procesni pristup, utvrđivanje konkretnih ciljeva i povezanih pokazatelja performansi,  usaglašenost sa zakonodavstvom. Predstavljanje zaključaka menadžmentu.;

Benefiti

 • Razumevanje teorije i prakse provera prema zahtevima ISO 14001:2015
 • Razumevanje elemenata ISO 19011 i ISO/IEC 17021 Standarda
 • Razumevaanje glavnih pitanja i tema životne sredine
 • Planiranje i proveravanje prema kriterijumima provere
 • Uspešno izvršenje provere EMS
 • Izrada jasnog, konciznog i odgovarajućeg izveštaja sa provera
 • Komunikacija nalaza provere sa klijentima
 • Potvrda kompetentnosti proveravača (jedna od uslova)

Trajanje

5 dana

Cena

450€

Uslovi za učešće

Prema IRCA pravilniku.