Close
Beograd, Srbija Baja Pivljanina 39
(+381) 11 614 93 12 office@bureauveritas.rs

IRCA ISMS Kurs za vodećeg auditora

Kome je namenjen?

 • Onima koji planiraju i obavljaju eksterne provere sistema menadžmenta bezbednošću hranom I koji žele međunarodno priznanje;
 • Onima koji primenjuju sistem menadžmenta bezbednošću hrane u organizaciji;
 • Predstavniku menadžmenta;
 • Ljudima koji sprovode interne, procesne ili provere proizvoda.

Ciljevi

 • ObjasnitI svrhu i poslovne koristi od sistema menadžmenta informacionom sigurnošću,
 • standardi upravljanja informacionom bezbednošću
 • provere sistema menadžmenta
 • Objasniti ulogu auditora u planiranju, sprovođenju, izveštavanju i praćenju provere sistema menadžmenta informacionom bezbednošću u skladu sa ISO 19011 (i ISO 17021, gde je to potrebno)
 • Planiranje, sprovođenje, izveštavanje i praćenje provere sistema menadžmenta bezbednošću informacija da bi se utvrdila usaglašenost (ili drugačije) sa ISO / IEC 27001 (sa ISO / IEC 27002) u skladu sa ISO 19011 (i ISO 17021), gde je to potrebno,

Benefiti

 • Razumevanje teorije i prakse provera prema zahtevima ISO 27001
 • Razumevanje elemenata ISO 19011 i ISO/IEC 17021 Standarda
 • Razumevanje glavnih pitanja i tema informacione bezbednosti
 • Planiranje i proveravanje prema kriterijumima provere
 • Uspešno izvršenje provere ISMS
 • Izrada jasnog, konciznog i odgovarajućeg izveštaja sa provera
 • Komunikacija nalaza provere sa klijentima
 • Potvrda kompetentnosti proveravača (jedna od uslova)

Trajanje

5 dana

Cena

500 €

Uslovi za učešće

Prema IRCA pravilniku.