Prihod 2018:
€4.8
milijardi

76.000
zaposlenih

400.000
klijenata

1.400
kancelarija i
laboratorija

3.500
akdreditacija i
partnerstava

3 APSOLUTNE VREDNOSTI

PRIORITET

Zaposleni Bureau Veritas-a se svakodnevno suočavaju sa rastućim izazovima u pružanju usluga visokog kvaliteta klijentima.

OSNOVNA VREDNOST

Jedan od najvažnijih vrednosti Bureau Veritas-a je reputacija nezavisnog i nepristrasnog pružaoca usluga. Iz tog razloga, etičko ponašanje u ispunjavanju naših dužnosti mora biti  svakodnevna briga svakog zaposlenog u Bureau Veritas.

STALNA KONTROLA

Rukovodstvo Bureau Veritas-a koristi finansijsku kontrolu za praćenje napretka i ocenjivanje rezultata i najvažnije je sredstvo za objektivnu procenu uspešnosti kompanije.

PREPORUČENI KURSEVI

GDPR – Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Petodnevni kurs pripremljen je za obuku službenika za zaštitu ličnih podataka. Razumevanje sadržaja i obima zakon

GDPR – Službenik za zaštitu podataka (DPO)
650 € kurs
IRCA – ISO 9001:2015 – Kurs za auditore/vodeće auditore

Kome je namenjen? Onima koji planiraju i izvode provere treće strane sistema menadžmenta kvaliteta i koji žele me

IRCA – ISO 9001:2015 – Kurs za auditore/vodeće auditore
450 € kurs
IRCA – ISO 45001:2018 – Kurs za auditore/vodeće auditore

Oni koji planiraju i obavljaju provere treće strane sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu;

IRCA – ISO 45001:2018 – Kurs za auditore/vodeće auditore
500 € kurs

Planiranje kurseva

Mi se bavimo zajedničkim potrebama na pilagođen način. Bureau Veritas preuzima odgovornost da vam obezbedi stručnost.

Vratite veću operativnu sigurnost.

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
POGLEDAJTE PLAN

B2B poslovanje - Doprinos transformaciji sveta u kom živimo

Misija Bureau Veritas je da smanji rizike, poboljša performanse klijenata i pomogne im u inovacijama – da sa samopouzdanjem odgovori na izazove društva.
Mreža regionalnih i lokalnih kancelarija upravlja odnosima sa klijentima nudi širok spektar usluga uključujući inspekciju, testiranje, provere, sertifikaciju, klasifikaciju i tehničku pomoć, obuku i outsourcing. Tamo gde je to prikladno, Bureau Veritas može da pruži i savetodavne usluge.